Åpenhetsloven

Om åpenhetsloven

Loven skal fremme virksomheter sin respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om oss, produkter, tjenester og markedet vi operer i

PCS Gruppen er en ledende norsk tilbyder av overflatebehandling, stålkonstruksjoner, og stillasarbeid på skipsverft, til industri og landbaserte olje/gass-bedrifter i hele Norge. Gruppen jobber både med nye anlegg/bygg og vedlikehold. Det er i dag ca. 350 kollegaer i PCS, alle med bred erfaring innenfor sine fagområder.

PCS Group AS består av følgende selskaper:

 • PCS Group AS
 • PCS Construction Norway AS
 • PCS Property AS
 • PCS Pulverlakk AS

PCS Gruppen har en vedtatt strategi om å jobbe aktivt for å fremme anstendige arbeidsforhold, og hindre brudd på menneskerettigheter blant sine leverandører og forretningsforbindelser, samt i sine egne arbeidsoperasjoner.

Hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven

Arbeidet med åpenhetsloven er grovt sett organisert i følgende arbeidsfaser: 

Tilrettelegging 

 • Etablere omfang for arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderingene
 • Involvere deltakere i arbeidet med åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger
 • Identifisere og analysere interessenter til arbeidet med åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger 

 • Forankre arbeidet med åpenhetsloven
 • Forankre retningslinjer for ansvarlig næringsliv 
 • Kartlegge faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 • Iverksette tiltak for faktiske forhold og vesentlig risiko
 • Kontrollere og dokumentere effekt av tiltak
 • Kommunisere med interessenter 
 • Gjenopprette og erstatte ved faktisk skade på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Redegjørelse 

 • Årlig redegjørelse av resultater fra aktsomhetsvurderingene (innen 30. Juni hvert år) 

Svare på spørsmål

 • Sikre at alle kan komme i kontakt med oss og stille spørsmål til oss om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven og resultater fra våre aktsomhetsvurderinger 

Denne prosedyren er basert på metodikk og digitale arbeidsflater fra Tavler AS.

PCS Construction Norway sine retningslinjer for ansvarlig næringsliv

PCS Construction Norway sine retningslinjer er forankret i styret og er implementert i bedriften.

Retningslinje Bruk av retningslinje
Policy for ansvarlig næringsliv Policy for ansvarlig næringsliv skal brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle jobber systematisk og i samme retning når det gjelder ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Policy for ansvarlig næringsliv i bedriften er et integrert policy-dokument, som ivaretar alle tre fokusområder (menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ytre miljø) for ansvarlig næringsliv.
Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer brukes internt i vår egen bedrift og også overfor våre leverandører og forbindelser, slik at vi alle er omfattet av de samme retningslinjene for etisk forretningsvirksomhet.
Krav til lev. og forbindelser Dette styrende dokumentet brukes som vedlegg til standardkontrakter med leverandører/forbindelser, slik at vi avtalefester hensyn til ansvarlig næringsliv i alle kontraktsinngåelser.

Resultat fra vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Våre aktsomhetsvurderinger for risikoer og/eller faktiske hendelser med negativ påvirkning på ansvarlig næringsliv basert på året 2023 vil publiseres innen 30. juni 2024.

Varsler om faktiske og mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i PCS Construction Norway sine virksomheter

Vi oppfordrer ansatte og andre til å varsle om faktiske eller mulige brudd på anstendige arbeidsforhold og grunnleggende menneskerettigheter. Det er 3 måter dette kan gjøres på:

 • Varsling internt til bedriften på firmapost@pcsas.no
 • Varsling til offentlig myndighet: Arbeidstilsynet, Forbrukertilsynet, likestillings- og diskrimineringsombudet er eksempel på dette.
 • Varsling til offentligheten, f. eks media.

Øvrige spørsmål vedrørende arbeidet med åpenhetsloven kan stilles til:

Levi Bårdsnes Mikalsen

levi@pcsas.no 

Tlf: 92 20 63 93

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form