Pulverlakkering

Pulverlakkering på aluminium og varmforsinket stål

Vi har høy kompetanse  innen pulverlakkering på aluminium og varmforsinket stål hvor det kreves en høyverdig korrosjonsbehandling og høy finish.

Vi tilbyr kundetilpassede tjenester innenfor pulverlakkering på produkter som krever høy korrosjonsbeskyttelse og finish. Vi tilbyr pulverlakkering av rekkverk, trapper, stålkonstruksjoner, fasadekassetter, profiler, beslag, bygningsplater, parkmøbler og andre komponenter for innendørs og utendørs bruk.

Pulverlakk forklart

Pulverlakkering består i prinsippet av de samme hovedingredienser som i et våtlakkeringssystem, når man ser bort fra at mange våtlakkeringssystemer inneholder løsemidler. Egenskapene kommer fra bindemidler, herder, pigmenter og diverse tilsetninger. Bindemiddelet er normalt epoxy, polyester eller en blanding av disse. Lakkpulveret lades elektrostatisk, sprøytes på produktet, og får sin ferdige konsistens ved hjelp av smelting og herding i herdeovn ved temperatur 180- 200°C.

Forbehandling

Det er av avgjørende betydning for lakkens holdbarhet at riktig forbehandling velges. For å oppnå optimal holdbarhet legger vi stor vekt på at produktet får en riktig forbehandling i et moderne flertrinns dyppanlegg. Vi benytter oss av markedets mest anerkjente kjemikaler. På varmforzinket gods brukes zinkmanganfosfat.

Denne forbehandling er selve nøkkelen i lakksystemet. Da ingen lakkbelegg er diffusjonstette vil denne forbehandlingen passivere metalloverflaten og dermed forhindre korrosjon.

Påføring av pulver

Etter kjemisk forbehandling tørkes objektene i en ovn og henges opp på en conveyorbane. Pulveret lades elektrostatisk ved hjelp av pistoler og blåses mot det jordede objektet som p.g.a. spenningsforskjellen «suger» til seg pulverlakken. Kraften er like stor over hele overflaten og legger seg automatisk i et jevnt sjikt.

Prinsippskisse pulverlakkering - NOT AS
Prinsippskisse pulverlakkering

Smelting/herding

Etter at pulveret er påført fortsetter prosessen gjennom herdeovnen hvor pulverlakken smelter og herder ved 180 – 200°C.

Kvalitetskontroll

Når objektene kommer ut av herdeovnen, blir de først visuelt kontrollert, og deretter blir filmtykkelse og glansgrad kontrollert.

Bruk

Pulverlakk kan møte markedets strengeste krav, både m.h.t. langtids korrosjonsmotstand, kjemikalieresistens og finish. Pulverlakk sammen med riktig forbehandling er ideelt for varmforzinket gods og aluminium hvor det ønskes en god korrosjonsbeskyttelse og en dekorativ overflate. Typiske eksempler er profiler, beslag, bygningsplater, rekkverk, trapper, , parkmøbler osv.

I tillegg lagerfører vi aluminiumsplater for lakkering

Vi kan tilby å foliere alle relevante platedimensjoner fra 1000×2000 til 1500×3000

Vi lagerfører også aluminiumsplater for salg i følgende dimensjoner: 1mmx1250x2500 – 1,25mmx1250x2500 – 1,5mmx1250x2500 – 1,5mmx1500x3000

Vi har stort fokus på optimale kvalitetssikringsprosesser hvor miljø er i fokus. Vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015.

Pulverlakkering av varmforsinket stål foretas i henhold til NS-EN ISO 12944-2, EN ISO 1461 og NS-EN 13438.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form