Teknisk informasjon

Anlegg i Larvik

Maks dimensjoner på objekter i linje A:

b 1,0m x h 1,8m x l 7,8m – maks 800-1200 kg/enhet

Maks dimensjoner på objekter i linje B

b 1,5m x h 2,2m x l 4m – maks 300 kg/enhet

Kjemisk forbehandling aluminium: b 1,1m x h 1,8m x l 7,8m

Kjemisk forbehandling stål/ varmforsinket stål: b 1,1m x h 1,8m x l 7,8m

Lengde herdeovn: 46m

For å oppnå ønsket korrosjonsbeskyttelse har fabrikken 3 ulike forbehandlingsprosesser. Gulkromatering og Surtec for aluminium. Den tredje forbehandlingsprosessen består av Zink Mangan fosfat for varmforsinket stål og karbon stål. Dette er de 3 prosessene som pr. i dag gir den klart beste korrosjonsbeskyttelse.

Tekniske krav aluminium

Overflatene må alltid være rene, uten malingsflekker, hvitrust (aluminiumsoksyd), og limrester etter eventuell pakketape.

Elokserte objekter skal velges bort til fordel for ubehandlede.

Lakkeringsobjektene må ikke ha vært i kontakt med silikon eller silikonholdige stoffer. Eks. smøremiddel på munnstykke ved CO2 sveising, eller silikonrester på hender etter fugearbeid. Silikon og silikongass fører til kratere i lakkoverflaten. Ved smøring av produksjonsmaskiner skal det kun brukes smøremidler som er merket silikonfri.

«Hvitrust» (aluminiumsoksyd) i så store mengder at det oppstår groptæring i overflaten vil betegnes som varer som faller utenfor garantiordningen.

Drenering: Ved konstruksjoner med rør og andre lukkede og halvlukkede detaljer må det være drenert tilstrekkelig. Med dette menes dreneringshull og åpninger som gjør at væske fra forbehandlingskar lett forlater objektet når det heises opp av badene. Ved usikkerhet om dette, ta kontakt med oss helst før produksjonen starter.

Detaljer skal ikke sammenmonteres før lakkering. Sammenliggende flater virker kappilarisk i forbehandlingsbadene. Væske som trekkes inn i dette mellomrommet kommer ut av åpningene som damp fra en trykkjel når lakken herdes ved 180-200°C. Denne dampen ødelegger lakkflaten i området omkring utblåsingshullet.

Krav til bestillinger

Det skal på forhånd avtales hvilken korrosjonsklasse objektene skal eksponeres i. De forskjellige bruksmiljøer deles inn i korrosjonsklasser. Fra klasse C1 (tørt innomhus) til klasse C5 (aggressivt industrimiljø/utendørs kystklima). Aktuelle korrosjonsklasser oppnås ved kombinasjon av metall, forbehandling og type toppbelegg.

For utendørs bruk skal det kun benyttes polyesterlakk. For innendørs bruk (d.v.s. ikke eksponert for sollys) kan epoxy anvendes.

Alle ordrer skal følges av målsatte tegninger/skisser og angivelse av aktuelle lakkflate. Sammen med tegninger skal det komme tydelig frem hvor objektene skal monteres (eks. fasade øst, vest, nord, sør, bygg, prosjekt etc.)

Heftgaranti må alltid avtales i forkant gjennom tilbud/prosjekt.

Plater som knekkes etter lakkering omfattes ikke av garantiordningen.

Beskrivelse for pulverlakkering av varmforsinket stål

Stål er et utmerket materiale til bruk i arkitekturen blant annet på grunn sin styrke, formbarhet og muligheter for sveising. Varmforzinking har gjennom flere generasjoner bevist sin fantastiske evne til å korrosjonsbeskytte stål.

I de senere år er det blitt utviklet systemer for pulverlakkering av varmforzinket stål som tilfredsstiller høye krav til vedheft til sinkbelegget kombinert med høy overflatefinish. I og med at varmforsinking i seg selv er en forholdsvis «grov» overflatebehandling må det stilles enkelte krav til stålkvaliteten for at produktet skal kunne ivareta ønsket korrosjonsklasse og overflatefinish.

Stålkvalitet og finish på det ferdige produktet må alltid avtales på forhånd.

Egnet stålkvalitet

Stål som er utettet, aluminiumstettet, eventuelt med silisiuminnhold lavere enn 0,02 % kreves alltid ved den beste finish (NOT’s finishklasse 1).

Dette stålet vil også gi en blank og homogen overflate.

Stål med silisiuminnhold mellom 0,15 % – 0,20 % kan nyttes for finishklasse 2

Det kan være fornuftig å selektere behovet for finishgrad, slik at ikke alt på for eksempel et rekkverk trenger samme finish, men begrense den beste finish til for eksempel handløperen. Dette for å kostnadsoptimalisere produktet.

PCS Pulverlakk AS kan etter nærmere avtale tilby 15-års garanti mot avflassing samt en klassifisering av overflatefinishen som inngår i ZiPoCoat (varmforzinking + pulverlakkering).

Alt dette er tiltak vi gjør for å kunne være i stand til å levere et kvalitetsprodukt som er i henhold til kundens forventninger.)

Garanti

PCS Pulverlakk AS kan etter nærmere avtale tilby 15-års garanti mot avflassing samt en klassifisering av overflate Finish som inngår i NOT-PROSESSENE®   (varmforsinking + Zink Mangan fosfat + pulverlakkbelegg)

Alt dette er tiltak vi gjør for å kunne være i stand til å levere et kvalitetsprodukt som er i henhold til kundens forventninger.

Garantien omfatter heft av pulverlakk til grunnmaterialet

Garantien er basert på mange års erfaring og utvikling som gjør oss trygge på at våre prosedyrer holder mål. Således vil garantien gjelde til og med korrosjonsklasse C5 iht. NS EN ISO 12944-2:1998.

Garantien er basert på anvendelse av de beste forbehandlingskjemikalier og kompetanse, samt de beste pulverkvaliteter som er på markedet.

Garantien omfatter lakkering av aluminium og varmforsinket stål.

Pulverlakkerte flater må vaskes snarest og senest 3 måneder etter montering. Vedlikehold av overflaten er begrenset  til enkel vasking med svakt såpevann.  Hyppigheten av rengjøring er avhengig av hvilke miljø produktene anvendes i og hvilke krav man har til utseende.  Vi anbefaler å rengjøre før forurensningene trenger inn i overflaten, men en årlig vask anser vi som minimum uansett hvilket miljø produktene anvendes i. I marint miljø (skvalpesone/ strandlinje) og sterkt industriforurenset miljø anbefales det at rengjøringshyppigheten økes.

Kontakt oss

La oss samarbeide

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form